Skip to main content

Volume 5 Supplement 1

International Society on Brain and Behaviour: 2nd International Congress on Brain and Behaviour

Meeting abstracts

International Society on Brain and Behaviour: 2nd International Congress on Brain and Behaviour.

Thessaloniki, Greece17-20 November 2005

Concatenated PDF 5S1

Page 5 of 7

  1. Authors: Alexandra Michopoulou, Angeliki Nikolaou, Vasiliki Goula, Athina Iliadou, Kalliopi Voikli, Dimitrios Giannios, Georgios Stefanou and Stavroula-Maria Papatheodorou
    Citation: Annals of General Psychiatry 2006 5(Suppl 1):S215
  2. Authors: Maria Mpekou Theodoratou, Dionysios Tafiadis, Vasilios Mpekos, Maria Euaggelatou, Basiliki Kiritsi, Athanasia Plitsi and Dimitra Pistola
    Citation: Annals of General Psychiatry 2006 5(Suppl 1):S222