Skip to main content

Volume 5 Supplement 1

International Society on Brain and Behaviour: 2nd International Congress on Brain and Behaviour

Meeting abstracts

International Society on Brain and Behaviour: 2nd International Congress on Brain and Behaviour.

Thessaloniki, Greece17-20 November 2005

Concatenated PDF 5S1

Page 7 of 7

 1. Authors: Konstantinos Alexandropoulos, Theodoros Mougiakos, Efthimios Bargiotas, Georgios Fryssas, Georgios Gevrekis, Ioannis Giouzepas, Georgios Kafalis, Vasileios Marinos, Christos Siotis, Vasileios Spinaris, Ioannis Spyropoulos, Nikolaos Stamatakis, Dimitrios Stribakos, Amir Takant, Dimitrios Vartzopoulos, Georgios Vlachveis…

  Citation: Annals of General Psychiatry 2006 5(Suppl 1):S301

  Content type: Poster presentation

  Published on:

 2. Authors: Dimitrios Tsiptsios, Dimitrios Fotiou, Maria Nakou, Vasilios Stergiou, Aggelis Fotiou, Irene Kalliolia, Evangelia Giza, Evangelia Theodoridou, Catherine Brozou and Charalambos Giantselidis

  Citation: Annals of General Psychiatry 2006 5(Suppl 1):S320

  Content type: Poster presentation

  Published on:

 3. Authors: Maria Nakou, Dimitrios Fotiou, Aggelis Fotiou, Dimitrios Tsiptsios, Irene Kalliolia, Catherine Brozou, Vasilios Stergiou, Evangelia Giza, Evangelia Theodoridou and Charalambos Giantselidis

  Citation: Annals of General Psychiatry 2006 5(Suppl 1):S324

  Content type: Poster presentation

  Published on: